ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΣΚΑΦΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ

naok

 

 

 

 

 

ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΙΠΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, 26 και 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής
Αλιείας(Ε.Ο.Υ.Δ.Α.) και ο Ν.AO.K. διοργανώνουν το 44ο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας(με ψαροτούφεκο Π.Δ. 373-1985). Στις 26 και 27
Απριλίου (Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα), θα διεξαχθεί η κατηγορία του
Ατομικού, σε θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας.

1) Ως τράπεζες του αγώνα στην κατηγορία του Ατομικού,  ορίζονται:

Τράπεζα Νο 1:

Α: Βόρειο άκρο στην περιοχή «Νύφης Λιθάρια»  (N39°34.940′ – E19°48.490′).

Β: Νότιο άκρο στις βραχονησίδες Πεντανήσια (N39°29.430′ – E19°50.380′).
Τράπεζα Νο 2:

Α: Βόρειο άκρο στις βραχονησίδες Πεντανήσια (N39°29.430′ – E19°50.380′).

Β: Νότιο άκρο στις βραχονησίδες Λαγούδια (N39°24.900′ – E19°54.850′).
2) Ως εναλλακτικές τράπεζες ορίζονται οι περιοχές:

 

Σε περίπτωση έντονων νότιων ανέμων, η θαλάσσια περιοχή στην ευρύτερη περιοχή του υφάλου Αστρακερή  (Αρχή N39°48.340′ – E19°48.250′, Τέλος N39°48.280′’ – E19°40.370′).

 

Σε περίπτωση Βορειοδυτικών/Δυτικών ανέμων, η θαλάσσια περιοχή από Δασσιά έως Κουλούρα στα ανατολικά του νησιού (Αρχή N39°44.070′ – E19°56.160′, Τέλος N39°40.480′ – E19°51.080′)

3) ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ:

Πρώτη μέρα 9.00 π.μ. – 2 μ.μ.

Δεύτερη μέρα 9.00 π.μ. – 2 μ.μ.

 

Τα σημεία έναρξης του αγώνα θα ανακοινωθούν την παραμονή του αγώνα Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 στη συγκέντρωση αθλητών και διοργανωτών.

4) Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την ομαλή διεξαγωγή
του αγώνα στις ανωτέρω περιοχές, αυτός θα μετατεθεί σε άλλη ημερομηνία μετά
από απόφαση της επιτροπής αγώνα.

5) Ορίζεται παράβολο συμμετοχής €30 για κάθε αθλητή.

6) Επισυνάπτεται ο κανονισμός, βάσει του οποίου ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια
του αγώνα.

7) Δικαίωμα συμμετοχής από κάθε όμιλο έχουν έως έξι(6) αθλητές και ένας(1)
αναπληρωματικός.

8) Ο αγώνας προϋποθέτει τη χρήση σκάφους και την παρουσία δύτη ασφαλείας, ο
οποίος θα είναι και ο κριτής του αθλητή. Για την έγκυρη συμμετοχή κάθε
αθλητή του στο Πρωτάθλημα, ο κάθε ναυτικός όμιλος πρέπει να δηλώσει
αντίστοιχους δύτες ασφαλείας.

9) Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως 13 Απριλίου 2014.  Τα
πιστοποιητικά που απαιτούνται(υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένο αθλητικό δελτίο),
αναφέρονται στο άρθρο 1.3 και 3.1 του κανονισμού.  Συμμετοχές πέραν της
παραπάνω ημερομηνίας, θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συμφωνίας του
διοργανωτή.

10) Απαγορεύεται η επίσκεψη της τράπεζας του Ατομικού την Παρασκευή 25
Απριλίου 2014.

11) Ο διοργανωτής, ο Αλυτάρχης, καθώς και τα μέλη της επιτροπής, ουδεμία
ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές και ατυχήματα, που θα μπορούσαν να
συμβούν στους διαγωνιζόμενους κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθώς και οι
συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που
περικλείει κάθε αθλητική εκδήλωση και ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με την
υποβρύχια δραστηριότητα.

12) Ο κανονισμός επιτρέπει τη χρήση GPS και βυθομέτρου.

13) Το ελάχιστο επιτρεπόμενο βάρος αλιεύματος, κατά παρέκκλιση του άρθρου 14
του κανονισμού, είναι τα 400 γραμμάρια. Αντίστοιχο, δηλαδή 400 πόντοι, θα
είναι και το πριμ για κάθε έγκυρο αλίευμα. Επίσης, θα επιτρέπεται να
αλιευθούν και έως τρία μουγκριά ή/και σμέρνες (μέγιστος μικτός αριθμός τα 3
ψάρια) ανά ημέρα ανά αθλητή με ελάχιστο μετρήσιμο βάρος τα 2 κιλά και ποινή
για ψάρια κάτω των 2/3 του επιτρεπόμενου βάρους τους 400 πόντους. Οι πόντοι
που θα λαμβάνουν τα ανωτέρω αλιεύματα θα είναι 800 εφόσον είναι έγκυρα,
ανεξαρτήτως βάρους και δεν θα δικαιούνται πριμ για κάθε έγκυρο αλίευμα, παρά
μόνον πριμ είδους. Εφόσον υπάρχουν και τα δύο είδη (σμέρνα – μουγκρί) και τα
δύο θα λαμβάνουν το πριμ είδους.

14) Οι χειριστές  σκαφών υποχρεούνται να έχουν όλα τα απαραίτητα και νόμιμα
έγγραφα του σκάφους(δίπλωμα, ασφάλεια κλπ.).

15) Επισημαίνεται ότι, βάσει αποφάσεως της Ε.Ο.Υ.Δ.Α., η προσεχής αποστολή
της εθνικής ομάδας στους διεθνείς αγώνες του εξωτερικού, θα προκύψει βάσει
ειδικής γνωμοδοτήσεως της τετραμελούς επιτροπής εκλεκτόρων που έχει
συγκροτήσει η Ομοσπονδία.

16) Απαγορεύεται η αλίευση του ερυθρού τόνου.

17) Συμπληρωματικά προς τον κανονισμό του Πρωταθλήματος, ισχύουν πάντα οι
διατάξεις του Π.Δ. 373/1985, όπως ισχύει για την αθλητική αλιεία. Η κύρωση
για παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ. 373/1985, θα είναι ακύρωση του αθλητή.

18) Τα αλιεύματα του αγώνα θα παραδοθούν ως δωρεά στην ανθρωπιστική οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Α Γ Ω Ν Α

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014

Ώρα 18:00      ΕΔΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ: Εγκαταστάσεις ΝΑΟΚ

*        Συγκέντρωση αθλητών, διοργανωτών κλπ.

*        Κατάθεση πιστοποιητικών συμμετοχής

*        Ενημέρωση των αθλητών από τους διοργανωτές

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ώρα 8:00         Απόπλους σκαφών από το λιμάνι Αλίπα Παλαιοκαστρίτσα

Ώρα 9:00         Έναρξη του αγώνα της πρώτης μέρας

Ώρα 14:00       Λήξη αγώνα

Ώρα 17:30       Ζύγισμα αλιευμάτων και υπολογισμός βαθμολογίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

 

Ώρα 8:00         Απόπλους σκαφών από το λιμάνι Αλίπα Παλαιοκαστρίτσα

Ώρα 9:00         Έναρξη του αγώνα της δεύτερης μέρας

Ώρα 14:00       Λήξη αγώνα

Ώρα 17:30       Ζύγισμα αλιευμάτων και υπολογισμός τελικής βαθμολογίας

Ώρα 19:00       Απονομή και βράβευση αθλητών

 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

-                  Στο e-mail του ΝΑΟΚ :   naokerkyras@gmail.com

Ή
-         Στο Fax: 26610-30470

Ή

-                  Στο Τηλ: 26610-30470

 

 

 

Μετά Τιμής

 

Για τον Ν.ΑΟ.Κ.

 

Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

 

Γαβαλάς Τηλέμαχος                                                            Μητσιάλης Χρήστος

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υ/Β ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ΚΑΙ Π.Σ.Α.Υ.Κ.

Η Επιτροπή Υποβρύχιας Αλιείας της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. αποφάσισε να μην αναζητήσει ομαδικό χορηγό της Εθνικής Ομάδας Υ/Β Αλιείας για το έτος 2014, καθώς το κόστος της προετοιμασίας στο Περού είναι πολύ μεγάλο για να το αντέξει ένας κεντρικός χορηγός. Συνεπώς, οι αθλητές της εθνικής ομάδας θα είναι ελεύθεροι να διαπραγματευθούν μόνοι τους τη χορηγία για το έτος 2014.  Παράλληλα, η Επιτροπή Υποβρύχιας Αλιείας της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. και ο Π.Σ.Α.Υ.Κ. ευχαριστούν θερμά τους χορηγούς του έτους 2013 «MARZOR TRADING LTD. & ΣΙΑ Ε.Ε.» (PATHOS) και «Δημήτρη Πανταζή» (ALCHEMY) οι οποίοι πέρσι στήριξαν τις προσπάθειες της εθνικής ομάδας.  Η χορηγία της εταιρείας Caan A.E. για τον αθλητικό ρουχισμό της ομάδας ισχύει  έως το τέλος του έτους 2014. Χορηγοί επικοινωνίας της Εθνικής Ομάδας για το 2014, όπως κάθε χρόνο, θα είναι τα περιοδικά «Βυθός», «Deep», «Ψαροτούφεκο», «Έθνος Ψάρεμα & Φουσκωτό», και το ηλεκτρονικό περιοδικό E-bluemagazine ενώ οι επιχειρήσεις Deep του κ. Δ. Κόλλια και «Delta Media» του κ. Δ. Βαρβέρη παραχώρησαν στην Ε.Ο.Υ.Δ.Α. δωρεάν περίπτερο στις εκθέσεις DEEPEX 2014 και NATEX 2014.

Η Επιτροπή Υποβρύχιας Αλιείας της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ευχαριστεί τους φίλους της εθνικής ομάδας, οι οποίοι στις ανωτέρω εκθέσεις ενίσχυσαν την προσπάθεια που γίνεται στην εθνική ομάδα προμηθευόμενοι τα νέα συλλεκτικά t-shirt για το προσεχές Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Lima, Peru).

Το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητών Υποβρυχίου Κυνηγίου (Π.Σ.Α.Υ.Κ.) καλεί τα μέλη στην τακτική Γενική Συνέλευση που του θα γίνει την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014, στις 9.00 μ.μ. στα γραφεία της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. στον Αγ. Κοσμά Ελληνικού.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Γ.Σ. είναι τα εξής:

1. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη τους και έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του έτους 2013.

2. Απολογισμός Ατομικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2014.

3. Σεμινάρια Υ/Β Αλιείας της ΕΟΥΔΑ.

4. Ομαδικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2014.

5. Αποστολή Εθνικής Ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Περού.

6. Συμμετοχή Εθνικής Ομάδας σε άλλα διεθνή επίσημα τουρνουά κατά το έτος 2014.

7. Ανάληψη διοργάνωσης Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2016 από την ΕΟΥΔΑ.

Το Δ.Σ. υπενθυμίζει στα μέλη, ότι βάσει του άρθρου 14 παρ. δ) του καταστατικού, μπορούν να εκπροσωπηθούν στη Γ.Σ. με έγγραφη εξουσιοδότηση ενός μέλους, εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Το ΔΣ εύχεται η Γενική Συνέλευση να είναι μαζική λόγω της σπουδαιότητας των θεμάτων, αλλά επισημαίνει ότι δεν θα επιτρέψει σε κανένα μέλος να ψηφίσει αν δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του εκκρεμότητες. Πολλά μέλη οφείλουν συνδρομές ετών και παρακαλούνται να επικοινωνήσουν εγκαίρως με το ΔΣ εάν θέλουν να μετάσχουν στη διαδικασία και να ψηφίσουν

Αθήνα, 7.4.2014

Το Δ. Σ.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 60ΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Υ/Β ΑΛΙΕΙΑΣ

ΦΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΒΥΘΟΙ – ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΣΑΥΚ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Υ/Β ΑΛΙΕΙΑΣ

Στην Κέρκυρα θα διεξαχθεί το ατομικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2014

naokΗ Ε.Ο.Υ.Δ.Α. (Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας & Αθλητικής Αλιείας) δια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 6357/24-2-2014 εγγράφου της ανέθεσε την διοργάνωση του φετινού ατομικού πανελληνίου Πρωταθλήματος Υποβρύχιας Αλιείας στον ιστορικό Ν.Α.Ο.Κερκύρας μετά από 41 ολόκληρα χρόνια.  Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί το Σάββατο και την Κυριακή 26 και 27 Απριλίου 2014 στη δυτική θαλάσσια περιοχή του νησιού, από τις βραχονησίδες «Νύφης Λιθάρια» έως τις βραχονησίδες «Λαγούδια». Αλυτάρχης του αγώνα θα είναι όπως και πέρσι ο Βασίλης Ζωνομέσης.

Οι τράπεζες του αγώνα θα είναι οι εξής:
Τράπεζα Νο 1:

Α: Βόρειο άκρο στην περιοχή «Νύφης Λιθάρια»  (N39°34.940′ – E19°48.490′).

Β: Νότιο άκρο στις βραχονησίδες Πεντανήσια (N39°29.430′ – E19°50.380′).

Τράπεζα Νο 2:

Α: Βόρειο άκρο στις βραχονησίδες Πεντανήσια (N39°29.430′ – E19°50.380′).

Β: Νότιο άκρο στις βραχονησίδες Λαγούδια (N39°24.900′ – E19°54.850′).

Σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν επιτρέψουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα στην ανωτέρω περιγραφείσα περιοχή, θα χρησιμοποιηθεί εναλλακτική τράπεζα αγώνα ως εξής:

Σε περίπτωση έντονων νότιων ανέμων, η θαλάσσια περιοχή στην ευρύτερη περιοχή του υφάλου Αστρακάρι  (Αρχή N39°48.340′ – E19°48.250′, Τέλος N39°48.280′’ – E19°40.370′).

Τέλος, σε περίπτωση Βορειοδυτικών/Δυτικών ανέμων, η θαλάσσια περιοχή από Δασσία έως Κουλούρα στα ανατολικά του νησιού (Αρχή N39°44.070′ – E19°56.160′, Τέλος N39°40.480′ – E19°51.080′)

Συμπληρωματικά προς τον κανονισμό του Πρωταθλήματος, ισχύουν πάντα οι διατάξεις του Π.Δ. 373/1985, όπως ισχύει για την αθλητική αλιεία (άρθρο 5). Η κύρωση για παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ. 373/1985, θα είναι ακύρωση του αθλητή.

Τα αλιεύματα θα παραδοθούν ως δωρεά στην ανθρωπιστική οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Αν τυχόν η διεξαγωγή του αγώνα δεν είναι δυνατή ούτε και στην προαναφερόμενη περιοχή λόγω του καιρού, αυτός (αγώνας) θα μετατεθεί για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και συγκεκριμένα το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Ιουνίου 2014.

Περισσότερα στην προκήρυξη του αγώνα, η οποία θα εκδοθεί εντός των ημερών.

Masters 2014

6ος ο Γιάνκος στο XIII Master της Μαγιόρκα

DSC02743

Ο Μανώλης Γιάνκος κατατάχτηκε 6ος στο Master της Μαγιόρκα, το οποίο έγινε για δεύτερη συνεχή χρονιά σε εναλλακτική τράπεζα (Pollenca), λόγω δυνατών νοτιοδυτικών ανέμων. Ο πρωταθλητής μας αυτή τη φορά προετοιμάστηκε στην τράπεζα του αγώνα έστω για μία ημέρα και είχε έτσι πολύ καλή βαθμολογική παρουσία, ανεξάρτητα με την τελική θέση που κατέλαβε. Ο Γιάνκος είχε διαφορά 400 βαθμών από τον 2 φορές νικητή του τουρνουά Santi Lopez Cid και 3.000 από τον πολυνίκη (5 φορές) Alberto March. Μάλιστα είχε πολλές ακόμα επιλογές που δεν του απέδωσαν τα αναμενόμενα και αυτό σημαίνει ότι η παρουσία του είχε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από όση αφήνει η τελική του θέση να φανεί. Νικητής του μεγάλου κύρους τουρνουά αναδείχθηκε για 3η φορά ο Κροάτης Daniel Gospic  με μια υπέροχη ψαριά, την οποία κόσμησε μια μεγάλη συναγρίδα 6,8 κιλών. Μελανό σημείο του τουρνουά η απουσία των Ιταλών πρωταθλητών De Silvestri και Settimi, του παγκόσμιου πρωταθλητή Jodi Lot, του Ουκρανού Andrei Lagutin και του Ισπανού Antonio Linares (2ος στο Vigo το 2012). Η βαθμολογία του Master 2014:

D. Gospic Κροατία 30.030

Pedro Carbonell Ισπανία 22.515

Jaime Heras Ισπανία 19.520

Alberto March Ισπανία 15.830

Santi Lopez Cid Ισπανία 13.310

Μανώλης Γιάνκος Ελλάδα 12.935

Pareira Silva Πορτογαλία 7.620

Rui Torres Πορτογαλία 6.020

Η εθνική ομάδα 16η στο XIII Open της Μαγιόρκα στη μνήμη του Sebastia Carbonell

DSC02706Οι Δερτιλής – Μακρής αγωνίστηκαν ως Team Greece στο εφετινό 13ο open της Πάλμα στη Μαγιόρκα στις 18 Ιανουαρίου 2014, το οποίο διεξήχθη στην εναλλακτική τράπεζα της Pollenca, λόγω του δυνατού νοτιά που φύσηξε στην πόλη της Πάλμα. Οι αθλητές μας με πολύ καλή απόδοση ξεπέρασαν το εμπόδιο της άγνωστης τράπεζας και της “αργής” και ακατάλληλης βάρκας (έχασαν 30 λεπτά αγώνα) και έπιασαν αρκετά ψάρια κερδίζοντας την αξιοπρεπέστατη 16η θέση ανάμεσα σε 45 ομάδες ξεπερνώντας αθλητές της εθνικής Ισπανίας όπως οι Cid και Heras. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα Basssata με δύο ροφούς και δεύτερη η ομάδα Los Catalufas με τον Samuel Tomas, η οποία έπιασε και μια συναγρίδα 4 κιλών. Τρίτη ήταν η ομάδα της Beuchat με τον Pedro Carbonell. 1525616_528555327256961_1029734626_n

5η η Εθνική στο κύπελλο Εθνών της Μαγιόρκα.

DSC02697

Η εθνική ομάδα κατέλαβε την 5η θέση στο Κύπελλο Εθνών στη Μαγιόρκα της Ισπανίας την 17η Ιανουαρίου 2014. Οι Γιάνκος, Δερτιλής, Μακρής ξεκίνησαν δυνατά τον αγώνα μαζεύοντας 14 ψάρια στις δύο πρώτες ώρες του, αλλά ξέμειναν πρώτα από σημάδια και ύστερα από βάρκα (στις 3 ώρες αγώνα), με αποτέλεσμα να συμπληρώσουν μόνο 17 έγκυρα ψάρια και 15.475 βαθμούς στο τέλος του αγώνα και να μείνουν πίσω από Ισπανία  58.505, Κροατία 33.910, Φινλανδία 24.480 και Πορτογαλία 16.225 και να ξεπεράσουν μόνο το Σαν Μαρίνο 8.275 (και μεγαλύτερο ψάρι του αγώνα – σφυρίδα 2,3 κιλά) και Αλγερία 7.015. Η ομάδα μας προετοιμάστηκε μόνο μία ημέρα στη δύσκολη τράπεζα του κόλπου της Πάλμα και δεν αντιλήφθηκε τους κεφάλους στα ρηχά και θολά σημεία της τράπεζας, οι οποίοι μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικούς βαθμούς μετά την εξάντληση των επιλογών της. Παρά ταύτα, η θέση της ομάδας θα ήταν σίγουρα η τέταρτη αν δεν την εγκατέλειπε τελείως ο κινητήρας του σκάφους και δεν αφηνόταν από τους διοργανωτές αβοήθητη επί 2 και πλέον ώρες στην αμμούδα του λιμανιού…

Ευχές για το 2014

xmas2013