Κανονισμός του Ατομικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Κανονισμός του Ομαδικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Ειδικός Κανονισμός του 29ου Ευρωαφρικανικού Πρωταθλήματος 2013 στο Helsinki Φινλανδίας

Διεθνής κανονισμός αγώνων (CMAS)

Κανονισμός Κυπέλλου Νέων